logotip.png
Gos_uchrezhdenie.png

Аб развіцці прадпрымальніцтва                                                                                   23 лістапада 2017 г. Мінск


У мэтах развіцця прадпрымальніцкай ініцыятывы, стымулявання дзелавой актыўнасці і ў адпаведнасці з часткай трэцяй
артыкула 101 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь п а с т а н а ў л я ю: 1. Вызначыць, што ўзаемадзеянне дзяржаўных органаў, іншых дзяржаўных арганізацый (далей, калі не прадугледжана
іншае, - дзяржаўныя органы), іх службовых асобаў з юрыдычнымі асобамі і індывідуальнымі прадпрымальнікамі (далей,
калі не прадугледжана іншае, - суб'екты гаспадарання) грунтуецца на наступных прынцыпах:
прэзумпцыі добрасумленнасці суб'ектаў гаспадарання; 
самарэгулявання бізнесу і мінімізацыі ўмяшання дзяржаўных органаў, іх службовых асоб у прадпрымальніцкую і іншую
эканамічную дзейнасць (далей - эканамічная дзейнасць) суб'ектаў гаспадарання; 
спалучэння заяўнага прынцыпу дзяржаўнай рэгістрацыі суб'ектаў гаспадарання і паведамляльным парадку пачатку
ажыццяўлення асобных відаў эканамічнай дзейнасці; 
неабходнасці атрымання спецыяльнага дазволу (ліцэнзіі) толькі для ажыццяўлення эканамічнай дзейнасці, патэнцыйна
спалучанай з пагрозамі прычынення шкоды дзяржаўным або грамадскім інтарэсам, навакольнага асяроддзі, жыцця,
здароўю, правам і законным інтарэсам грамадзян;
приоритетной направленности работы контролирующих (надзорных) органов на профилактику правонарушений, а
не исключительно на привлечение к ответственности за совершенные субъектами хозяйствования нарушения;
персонализации ответственности руководителя за надлежащую организацию деятельности субъекта хозяйствования,
исключающую причинение вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни,
здоровью, правам и законным интересам граждан;
соразмерности наказания характеру совершенного субъектом хозяйствования правонарушения и наступившим в
результате его совершения последствиям;
максимального использования информационных технологий во всех процессах взаимодействия государственных
органов, их должностных лиц и субъектов хозяйствования;
открытости и доступности для субъектов хозяйствования текстов нормативных правовых актов, в том числе текстов
обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, регулирующих порядок и условия
осуществления экономической деятельности.
2. Зацвердзіць:

2.1. пералік відаў эканамічнай дзейнасці, пра пачатак ажыццяўлення якіх суб'ектам гаспадарання уяўляецца апавяшчэнне ў мясцовы выканаўчы i распарадчы орган (далей - пералік) (прыкладаецца); 

2.2. агульныя патрабаванні пажарнай бяспекі да ўтрымання і эксплуатацыі капітальных пабудоў (будынкаў, збудаванняў), ізаляваных памяшканняў i iншых аб'ектаў, якія належаць суб'ектам гаспадарання (дадаецца); 

2.3. агульныя санітарна-эпідэміялагічныя патрабаванні да ўтрымання і эксплуатацыі капітальных пабудоў (будынкаў, збудаванняў), ізаляваных памяшканняў i iншых аб'ектаў, якія належаць суб'ектам гаспадарання (дадаецца); 

2.4. агульныя патрабаванні ў галіне аховы навакольнага асяроддзя да ўтрымання і эксплуатацыі капітальных пабудоў (будынкаў, збудаванняў), ізаляваных памяшканняў i iншых аб'ектаў, якія належаць суб'ектам гаспадарання (дадаецца); 

2.5. агульныя патрабаванні ў галіне ветэрынарыі да ўтрымання і эксплуатацыі капітальных пабудоў (будынкаў, збудаванняў), ізаляваных памяшканняў i iншых аб'ектаў, якія належаць суб'ектам гаспадарання (прыкладаецца).
3. Устанавiць, што:

3.1. суб'ект гаспадарання, які мае намер ажыццяўляць выгляд эканамічнай дзейнасці, які ўключаны ў пералік, паведамляе аб гэтым мясцовы выканаўчы і распарадчы орган пры дапамозе падачы пiсьмовага паведамлення праз службу "адно акно" або кірункі яго заказным паштовым адпраўленнем з паведамленнем аб ўручэнні альбо з выкарыстаннем адзінага партала электронных паслуг. У апавяшчэнні паказваецца інфармацыя аб адпаведнасці суб'екта гаспадарання, яго работнікаў, што ажыццяўляецца ім дзейнасці і прызначаных для выкарыстання ў працэсе яе ажыццяўлення зямельных участкаў, капітальных пабудоў (будынкаў, збудаванняў), ізаляваных памяшканняў, абсталявання, транспартных сродкаў і іншых аб'ектаў патрабаванням, прадугледжаным заканадаўствам. Форма паведамлення, парадак яго накіравання ў мясцовы выканаўчы і распарадчы орган, а таксама парадак уліку апавяшчэнняў ўсталёўваюцца Cоветы Міністраў Рэспублікі Беларусь. Інфармацыя аб атрыманых уведомлениях1 размяшчаецца мясцовымі выканаўчымі і распарадчымі органамі на іх афіцыйных сайтах у глабальнай камп'ютарнай сетцы Інтэрнэт не пазней трох рабочых дзён з дня атрымання такіх апавяшчэнняў; 

3.2. з дня, наступнага за днём напрамкі апавяшчэння, суб'ект гаспадарання мае права пачаць ажыццяўленне заяўленага ў паведамленні віду эканамічнай дзейнасці незалежна ад уключэння інфармацыі аб гэтым суб'екце, яго дзейнасці і належаць яму аб'ектах у рэгістры, рэестры, базы і банкі даных, інфармацыйныя сістэмы і іншыя інфармацыйныя рэсурсы , ажыццяўлення іншых адміністрацыйных працэдур з улікам патрабаванняў, прадугледжаных гэтым падпунктам. Суб'ект гаспадарання, які накіраваў апавяшчэнне аб ажыццяўленні дзейнасці па вытворчасці харчовай прадукцыі, абавязаны на працягу месяца з дня напрамкі такога паведамлення звярнуцца ў органы і ўстановы, якія ажыццяўляюць дзяржаўны санітарны нагляд, па атрыманне санітарна-гігіенічнага зняволення, якi выдаецца па выніках правядзення дзяржаўнай санітарна-гігіенічнай экспертызы. Дадзеная экспертыза праводзіцца выключна на прадмет адпаведнасці дзейнасці суб'екта гаспадарання патрабаванням гэтага Дэкрэта. Парадак і ўмовы правядзення дзяржаўнай санітарна-гігіенічнай экспертызы устанаўлiваюцца Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь. Заканадаўчымі актамі або ў адпаведнасці з імі можа быць прадугледжана неабходнасць праходжання суб'ектам гаспадарання іншых адміністрацыйных працэдур пасля пачатку ажыццяўлення заяўленага віду эканамічнай дзейнасці; 

3.3. у выпадку спынення, прыпынення або аднаўлення ажыццяўлення віду эканамічнай дзейнасці, уключанага ў пералік, суб'ект гаспадарання паведамляе аб гэтым мясцовы выканаўчы і распарадчы орган;

_________________

1 За выключэннем апавяшчэнняў, накіраваных з выкарыстаннем адзінага партала электронных паслуг. 

3.4. суб'екту гаспадарання для пачатку ажыццяўлення відаў эканамічнай дзейнасці, не ўключаных у пералік, можа спатрэбіцца атрыманне спецыяльнага дазволу (ліцэнзіі), уключэнне інфармацыі аб гэтым суб'екце альбо якія належаць яму аб'ектах у рэгістры, рэестры, базы і банкі даных, інфармацыйныя сістэмы і іншыя інфармацыйныя рэсурсы, а таксама ажыццяўленне іншых адміністрацыйных працэдур. Адзіны пералік адміністрацыйных працэдур, што ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі ў адносінах да суб'ектаў гаспадарання, сцвярджаецца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь; 

3.5. суб'екты гаспадарання ў працэсе ажыццяўлення эканамiчнай дзейнасцi абавязаны выконваць агульныя патрабаванні пажарнай бяспекі, санітарна-эпідэміялагічныя патрабаванні, патрабаванні ў галіне аховы навакольнага асяроддзя, патрабаванні ў галіне ветэрынарыі да ўтрымання і эксплуатацыі капітальных пабудоў (будынкаў, збудаванняў), ізаляваных памяшканняў i iншых аб'ектаў, якія належаць суб'ектам гаспадарання. Іншыя патрабаванні пажарнай бяспекі, санітарна-эпідэміялагічныя патрабаванні, патрабаванні ў галіне аховы навакольнага асяроддзя, патрабаванні ў галіне ветэрынарыі да ўтрымання і эксплуатацыі капітальных пабудоў (будынкаў, збудаванняў), ізаляваных памяшканняў i iншых аб'ектаў, якія належаць суб'ектам гаспадарання, якія змяшчаюцца ў тэхнічных нарматыўных прававых актах2, падлягаюць прымяненню па меркаванні суб'ектаў гаспадарання. Дадзеныя патрабаванні могуць не выконвацца суб'ектамі гаспадарання пры ўмове забеспячэння ў працэсе эканамiчнай дзейнасцi бяспекі, якая выключае прычыненне шкоды дзяржаўным або грамадскім інтарэсам, навакольнага асяроддзі, жыцця, здароўю, правам і законным інтарэсам грамадзян, калi iншае не прадугледжана гэтым Дэкрэтам і іншымі рашэннямі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Пры гэтым суб'ектамі гаспадарання забяспечваюцца нармальныя ўмовы для выканання работнікамі нормаў працы ў адпаведнасці з артыкулам 89 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь; 

3.6. тэхнічныя нарматыўныя прававыя акты3, якія з'яўляюцца ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі і пастановамі Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь абавязковымі для выканання суб'ектамі гаспадарання, падлягаюць: абавязковай юрыдычнай экспертызе, якая праводзіцца Нацыянальным цэнтрам прававой інфармацыі, на прадмет іх адпаведнасці заканадаўчым актам і пастановаў Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, а таксама

_________________

2 За выключэннем патрабаванняў, прадугледжаных тэхнічнымі рэгламентамі Рэспублікі Беларусь. 

3 За выключэннем тэхнічных нарматыўных прававых актаў, якія зацвярджаюцца суб'ектамі гаспадарання. 

наяўнасці ў іх палажэнняў, якія патрабуюць ўрэгулявання на ўзроўні нарматыўных прававых актаў, якія не з'яўляюцца тэхнічнымі. Парадак правядзення такой экспертызы вызначаецца Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь па ўзгадненні з Адміністрацыяй Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь4

уключэнню ў Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь; афіцыйнаму апублікаванню на Нацыянальным прававым Інтэрнэт-партале Рэспублікі Беларусь, а таксама размяшчэння на іншых інфармацыйных рэсурсах ў глабальнай кампутарнай сеткі Интернет5

3.7. тэхнічныя рэгламенты Рэспублікі Беларусь распрацоўваюцца толькі ў дачыненні да продукции6, уключанай у адзіны пералік прадукцыі, у дачыненні да якой устанаўліваюцца абавязковыя для выканання патрабаванні ў рамках Еўразійскай эканамічнай саюза, і ў дачыненні да якой не ўступілі ў сілу ці на якую не распаўсюджваюцца тэхнічныя рэгламенты Мытнага саюза і Еўразійскай эканамічнай саюза. З дня ўступлення ў сілу тэхнічных рэгламентаў Мытнага саюза і Еўразійскага эканамічнага саюза, якія вызначаюць патрабаванні да прадукцыі, суб'екты гаспадарання маюць права не прымяняць тэхнічныя нарматыўныя прававыя акты Рэспублікі Беларусь, якія ўстанаўліваюць абавязковыя для выканання патрабаванні да такой прадукцыі, незалежна ад факту і даты прызнання іх страціўшымі силу7

3.8. тэхнічныя рэгламенты Рэспублікі Беларусь павінны ўтрымліваць толькі асноватворныя тэхнічныя патрабаванні, што прад'яўляюцца да прадукцыі альбо да прадукцыі і працэсаў, звязаных з жыццёвым цыклам продукции8. Іншыя тэхнічныя патрабаванні да прадукцыі, працэсаў, звязаных з жыццёвым цыклам прадукцыі, у тым ліку тэхнічныя апісання працэсаў яе вытворчасці, тэхнічныя патрабаванні да методыкам (метадам) кантролю, правядзенню выпрабаванняў і даследаванняў, выкананню вымярэнняў, могуць ўключацца ў дзяржаўныя стандарты Рэспублікі Беларусь або тэхнічныя кодэксы ўсталяванай практыкі ; 

_________________

4 Палажэння абзаца другога падпункта

3.6 пункта 3 не прымяняюцца ў дачыненні да тэхнічных рэгламентаў Рэспублікі Беларусь і тэхнічных нарматыўных прававых актаў, якія змяшчаюць дзяржаўныя сакрэты. 

5 Калi iншае не ўстаноўлена міжнароднымі абавязацельствамі Рэспублікі Беларусь. 

6 Для мэт гэтага Дэкрэта пад прадукцыяй разумеецца вынік дзейнасці, прадстаўлены ў матэрыяльна-рэчыўнай форме і прызначаны для далейшага выкарыстання ў гаспадарчых i iншых мэтах, у тым ліку аб'ект будаўнічай дзейнасці. 

7 За выключэннем выпадкаў, калі іншае прадугледжана ў пераходных палажэннях тэхнічных рэгламентаў Мытнага саюза і Еўразійскага эканамічнага саюза і (або) актах Еўразійскай эканамічнай камісіі. 8 Для мэт гэтага Дэкрэта пад працэсамі, звязанымі з жыццёвым цыклам прадукцыі, маюцца на ўвазе працэсы распрацоўкі, праектавання, пошукаў, вытворчасці, будаўніцтва, мантажу, наладкі, эксплуатацыі (выкарыстання), захоўвання, перавозкі (транспартавання), рэалізацыі і ўтылізацыі прадукцыі. 

3.9. тэхнічныя кодэксы ўсталяванай практыкі будуць з'яўляцца абавязковымі для выканання суб'ектамі гаспадарання толькі пры спасылцы на іх у заканадаўчых актах, тэхнічных рэгламентах Рэспублікі Беларусь, іншых нарматыўных прававых актах Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, а таксама калi самі суб'екты гаспадарання ў добраахвотным парадку заявілі аб абавязковасці іх выканання. Дзяржаўныя стандарты Рэспублікі Беларусь будуць з'яўляцца абавязковымі для выканання суб'ектамі гаспадарання толькі пры спасылцы на іх у тэхнічных рэгламентах Рэспублікі Беларусь, а таксама калi самі суб'екты гаспадарання ў добраахвотным парадку заявілі аб абавязковасці іх соблюдения9; 3.10. нарматыўныя прававыя акты СССР і БССР, у тым ліку тэхнічныя нарматыўныя прававыя акты СССР і БССР, якія рэгулююць парадак і ўмовы ажыццяўлення эканамічнай дзейнасці, не з'яўляюцца абавязковымі для прымянення (захавання) на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь10; 

3.11. суб'екты гаспадарання маюць права не выкарыстоўваць печати11

4. Суб'екты гаспадарання пры ажыццяўленні эканамічнай дзейнасці:

4.1. ў сферах гандлю, грамадскага харчавання, бытавога абслугоўвання насельніцтва: ствараюць стацыянарныя гандлёвыя аб'екты, аб'екты грамадскага харчавання, гандлёвыя цэнтры па-за залежнасці ад наяўнасці такіх аб'ектаў на схемах размяшчэння стацыянарных гандлёвых аб'ектаў, аб'ектаў грамадскага харчавання, гандлёвых цэнтраў, рынкаў, якія распрацоўваюцца і зацвярджаюцца мясцовымі выканаўчымі і распарадчымі органамі, калі пры гэтым не парушаюцца патрабаванні горадабудаўнічай дакументацыі; самастойна ўсталёўваюць рэжым працы належаць ім рознічных гандлёвых аб'ектаў, аб'ектаў грамадскага харчавання, аб'ектаў бытавога абслугоўвання, рэжым працы без (па-за) гандлёвых аб'ектаў, аб'ектаў бытавога абслугоўвання, гандлёвых цэнтраў, рынкаў без ўзгаднення з мясцовымі выканаўчымі і распарадчымі органамі, іншымі дзяржаўнымі органамі і забяспечваюць яго захаванне. Выключэнне складае рэжым працы такіх аб'ектаў пасля 23.00 і да 7.00, які падлягае ўзгадненні з мясцовымі выканаўчымі і распарадчымі органамі па месцы знаходжання такіх аб'ектаў; 

__________________

 9 Палажэння падпункта3.9 пункта 3 не прымяняюцца ў дачыненні да тэхнічных кодэксаў устаноўленай практыкі і дзяржаўных стандартаў у ваеннай сферы, сферы абароны дзяржаўных сакрэтаў і іншай інфармацыі абмежаванага распаўсюджвання, у галіне выкарыстання атамнай энергіі, забеспячэння ядзернай і радыяцыйнай бяспекі, электрасувязі. 

10 За выключэннем прававых актаў СССР, якія вызначаюць патрабаванні да забеспячэння бяспекі пры ажыццяўленнi дзейнасцi па выкарыстаннi атамнай энергіі. 

11 За выключэннем выпадкаў, прадугледжаных міжнароднымі дамовамі Рэспублікі Беларусь.

мае права ствараць аб'екты грамадскага харчавання без падраздзялення іх на тыпы і класы, а таксама распрацоўваць для іх асартыментныя пералікі прадукцыі грамадскага харчавання без уліку патрабаванняў пераліку прадукцыі грамадскага харчавання і тавараў, якія падлягаюць уключэнню ў такія пералікі, зацверджанага Міністэрствам антыманапольнага рэгулявання і гандлю; самастойна вызначаюць парадак афармлення і ўліку рахункаў пры разліках афіцыянтамі (барменамі) пакупнікоў у аб'ектах грамадскага харчавання; мае права вырабляць і рэалізоўваць у аб'ектах грамадскага харчавання прадукцыю грамадскага харчавання з аб'ёмнай доляй этылавага спірту больш за 7 працэнтаў шляхам змешвання і (або) настойвання гатовых алкагольных напояў з іншымі харчовымі прадуктамі. Для вырабу такой прадукцыі не патрабуецца атрыманне спецыяльнага дазволу (ліцэнзіі) на дзейнасць, звязаную з вытворчасцю алкагольнай, нехарчовай спіртаўтрымліваючай прадукцыі і нехарчовага этылавага спірту. Указаная прадукцыя не падлягае абавязковаму пацвярджэнню адпаведнасці; 

самастойна вызначаюць нацэнку грамадскага харчавання на вырабляюцца і рэалізуюцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь у аб'ектах грамадскага харчавання ў разліў алкагольныя напоі крэпасцю звыш 28 працэнтаў; 

не прадстаўляюць звесткі пра рознічным і (або) аптовым тавараабароце для ўключэння ў Гандлёвы рэестр Рэспублікі Беларусь. 

Пры гэтым суб'екты гаспадарання, якія ажыццяўляюць гандаль пасродкам арганізацыі гандлёвай сеткі або буйнога магазина12, самастойна разлічваюць сваю долю ў аб'ёме рознічнага тавараабароту харчовых тавараў у межах вобласцi, г.Мінска, гарадоў абласнога падпарадкавання, раёнаў за папярэдні фінансавы год; 

самастойна вызначаюць парадак афармлення заказаў на бытавыя паслугі і ўліку матэрыялаў, якія выкарыстоўваюцца пры іх оказании13;

 мае права выкарыстоўваць гараж ў якасці майстэрні для аказання паслуг па тэхнічным абслугоўванні і рамонце транспартных сродкаў без згоды агульнага сходу членаў (сходу ўпаўнаважаных членаў) гаражнага кааператыва;

 4.2. у сферы арганізацыі і правядзення выстаў і кірмашоў: самастойна арганізуюць і праводзяць выставы на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь; 

_________________

 12 Для мэт гэтага Дэкрэта пад буйным крамай разумеецца крама з гандлёвай плошчай тры тысячы і больш квадратных метраў. 

13 За выключэннем бытавых паслуг па хімічнай чыстцы, афарбоўцы і (або) інтэнсіфікацыі колеру вырабаў, у галіне вытворчасці ювелірных вырабаў і аналагічнай прадукцыі, па рамонце ювелірных вырабаў, тэхнічнаму абслугоўванню і рамонту механічных транспартных сродкаў. арганізуюць і праводзяць кірмашы па ўзгадненні з мясцовымі выканаўчымі і распарадчымі органамі па месцы іх правядзення; 

4.3. у сферы вытворчасці і абарачэння прадукцыі: ажыццяўляюць ўвод у эксплуатацыю, выпуск у абарачэнне прадукцыі, а таксама выкананне працэсаў, звязаных з жыццёвым цыклам прадукцыі: а) адпаведныя патрабаванням безопасности14; б) адпаведныя патрабаванням прынятых (зацверджаных) і якія ўступілі ў сілу тэхнічных рэгламентаў Рэспублікі Беларусь, Мытнага саюза і Еўразійскага эканамічнага саюза; в) якія прайшлі пры неабходнасці працэдуру абавязковага пацвярджэння адпаведнасці, абавязковую ацэнку адпаведнасці ў іншых формах. Абавязковае пацвярджэнне адпаведнасці можа быць прадугледжана толькі тэхнічнымі рэгламентамі Рэспублікі Беларусь, Мытнага саюза і Еўразійскага эканамічнага саюза альбо ўведзена Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь або ў парадку, ім вызначаецца, у сувязі з неабходнасцю прыняцця аператыўных мер дзяржаўнага рэгулявання. Іншыя формы абавязковай ацэнкі адпаведнасці могуць быць прадугледжаны толькі тэхнічнымі рэгламентамі Мытнага саюза або Еўразійскай эканамічнай саюза; 

4.4. у сферы будаўніцтва: выконваюць будаўнічыя работы пры капітальным рамонце, работы па тэхнічнай модернизации15 аб'ектаў на падставе праектнай дакументацыі без атрымання дазвольнай дакументацыі, якая выдаецца мясцовымі выканаўчымі і распарадчымі органамі. Суб'ект гаспадарання мае права прыступіць да выканання работ пры капітальным рамонце з дня, наступнага за днём напрамкі паведамлення аб правядзенні такіх работ у органы дзяржаўнага будаўнічага надзора16, у парадку, устаноўленым Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь. Тэхнічная мадэрнізацыя, капітальны рамонт аб'ектаў ажыццяўляюцца ўласнікамі аб'ектаў або з іх пісьмовай згоды суб'ектамі гаспадарання, у якіх аб'екты знаходзяцца на iншым рэчавым праве або на падставе грамадзянска-прававога дагавора. Для выканання такіх работ не патрабуецца наяўнасць атэстата адпаведнасці заказчыка;

 _________________

14 Для мэт гэтага Дэкрэта пад бяспекай разумеецца адсутнасць недапушчальнага рызыкі магчымага нанясення шкоды дзяржаўным або грамадскім інтарэсам, навакольнага асяроддзі, жыцця, здароўю, правам і законным інтарэсам грамадзян. 
15 Для мэт гэтага Дэкрэта пад тэхнічнай мадэрнізацыяй разумеецца замена (ўстаноўка новага) тэхналагічнага абсталявання з выкананнем спадарожных работ па прыладзе апорных падстаў пад абсталяванне, пракладцы або замене асобных ўнутраных інжынерных сетак, звязаных з функцыянаваннем тэхналагічнага абсталявання, прыладзе перагародак, аздобных і іншых работ, якія вырабляюцца ўнутры будынка і ня закранаюць апорную здольнасць канструкцый. 
16 За выключэннем аб'ектаў, на якіх не ажыццяўляецца дзяржаўны будаўнічы нагляд. атрымліваюць тэхнічныя ўмовы на інжынерна-тэхнічнае забеспячэнне аб'екта, уключаныя ў склад дазвольнай дакументацыі на будаўніцтва аб'екта i выдаюцца заказчыку, забудоўшчыку па форме, устаноўленай Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь. У гэтыя тэхнічныя ўмовы павінна быць уключана неабходная для праектавання і будаўніцтва інфармацыя, у тым ліку звязаныя з далучэннем да газаразмеркавальнай сiстэмы, электрычнай сеткі, цеплавым сетак, сістэм водазабеспячэння, водаадвядзення (каналізацыі) і дажджавой каналізацыі; не звяртаюцца за правядзеннем дзяржаўнай санітарна-гігіенічнай экспертызы праектнай дакументацыі на будаўніцтва аб'ектаў сацыяльнай, вытворчай, транспартнай, інжынернай инфраструктуры17; не звяртаюцца за правядзеннем дзяржаўнай экалагічнай экспертызы ў адносiнах да:
а) аб'ектаў будаўніцтва, прадугледжаных да будаўніцтва праектамі забудовы, па якіх маецца станоўчае заключэнне дзяржаўнай экалагічнай экспертызы; 
б) аб'ектаў, размяшчэнне якіх прадугледжваецца ў межах прыродных тэрыторый, якія падлягаюць спецыяльнай ахове, у выпадку, калі ў зняволенні дзяржаўнай экалагічнай экспертызы па прадпраектнай (Перадінвестыцыйная) дакументацыі або архітэктурным праектах адмысловымі ўмовамі рэалізацыі праектных рашэнняў прадугледжана прадстаўленне на дзяржаўную экалагічную экспертызу праектнай дакументацыі па наступных стадыях праектавання; 
в) праектаў тэхнічных умоў, што ўносяцца ў іх змяненняў або дапаўненняў, калі патрабаванні бяспекі і аховы навакольнага асяроддзя устаноўлены ў адпаведным раздзеле дзяржаўнага стандарту; 
г) праектнай дакументацыі па аб'ектах мадэрнізацыі, рэканструкцыі, якія ўключаюць замену вузлоў, агрэгатаў, прылада дадатковых будаўнічых канструкцый, якія забяспечваюць мадэрнізацыю тэхналагічных працэсаў, змена прызначэння памяшканняў, не звязаных з уздзеяннем на кампаненты прыроднага асяроддзя; 
в) аб'ектаў санаторна-курортных арганізацый у межах курортов18; 
е) аб'ектаў грамадскага харчавання, аб'ектаў турыстычнай інфраструктуры ў межах ахоўных зон асабліва ахоўных прыродных тэрыторый; 
ж) аб'ектаў сельскагаспадарчага назначения19;
 _________________

 17 За выключэннем праектнай дакументацыі на аб'екты, размешчаныя ў санітарна-ахоўных зонах і зонах абмежаванай забудовы, якія перадаюць радыётэхнічных аб'ектаў Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь. 

18 За выключэннем выпадкаў размяшчэння аб'ектаў у межах асабліва ахоўных прыродных тэрыторый. 

19 За выключэннем аб'ектаў, на якіх плануецца ажыццяўляць экалагічна небяспечную дзейнасць. з) праектнай дакументацыі па змяненні прызначэння капітальных пабудоў (будынкаў, збудаванняў), размешчаных у зонах аховы нерухомых матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей, калі такое змяненне не звязана з уздзеяннем на кампаненты прыроднага асяроддзя; 

ажыццяўляюць пры наяўнасці станоўчага заключэння дзяржаўнай экспертызы па праектнай документации20 на будаўніцтва аб'ектаў вытворчасць будаўніча-мантажных работ на аб'ектах будаўніцтва пасля накіравання апавяшчэння заказным паштовым адпраўленнем з паведамленнем аб ўручэнні або ў выглядзе электроннага дакумента ў органы дзяржаўнага будаўнічага надзора21 ў парадку, устаноўленым Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь. 

Заключэнне дзяржаўнай экспертызы па праектнай дакументацыі страчвае сілу, калі вытворчасць будаўніча-мантажных работ на аб'ектах будаўніцтва не пачата на працягу двух гадоў пасля яго атрымання; аказваюць пры будаўніцтве аб'ектаў "пад ключ" 22 заказчыку увесь комплекс інжынерных паслуг, акрамя ажыццяўлення тэхнічнага нагляду за будаўніцтвам, а таксама наступных функцый, якія адносяцца да кампетэнцыі заказчыка і пры выкананні якіх не патрабуецца атрыманне атэстата адпаведнасці заказчыка:

а) прыняцце рашэння аб будаўніцтве аб'екта ; 

б) зацвярджэнне праектнай дакументацыі; 

в) забеспячэнне фінансавання аб'екта будаўніцтва і кантролю за расходаваннем сродкаў, што накіроўваюцца на яго фінансаванне; 

г) прыняцце рашэння аб кансервацыі незавершанага аб'екта будаўніцтва, аб працягу тэрміну будаўніцтва аб'екта; 

д) зацвярджэнне складу прыёмачнай камісіі і акта прыёмкі аб'екта будаўніцтва ў эксплуатацыю; мае права пры аказанні інжынерных паслуг па комплексным кіраванні будаўнічай дзейнасцю аказваць заказчыку увесь комплекс інжынерных паслуг, у тым ліку атрымліваць дазвольную дакументацыю. 

Не падлягаюць перадачы інжынернай арганізацыі наступныя функцыі заказчыка:

а) прыняцце рашэння аб будаўніцтве аб'екта; 

б) зацвярджэнне праектнай дакументацыі; 

_________________

20 У выпадках, калі дзяржаўная экспертыза праектнай дакументацыі не з'яўляецца абавязковай, пры наяўнасці зацверджанай праектнай дакументацыі на будаўніцтва аб'ектаў. 

21 За выключэннем аб'ектаў, на якіх не ажыццяўляецца дзяржаўны будаўнічы нагляд. 

22 Для мэт гэтага Дэкрэта пад будаўніцтвам аб'екта "пад ключ" разумеецца ажыццяўленне генеральным падрадчыкам па дагавору, заключанаму на падставе зацверджанай прадпраектнай (Перадінвестыцыйная) дакументацыі, па дагаворнай цане работ па атрыманні зыходнай і дазвольнай дакументацыі, праектаванню, будаўніцтву, выкананню часткі функцый заказчыка па кіраванні будаўніцтвам, пусканаладачных работ, работ па прыёмцы аб'екта ў эксплуатацыю і перадачы яго заказчыку. 

в) забеспячэнне фінансавання аб'екта будаўніцтва і кантролю за расходаваннем сродкаў, што накіроўваюцца на яго фінансаванне; 

г) прыняцце рашэння аб кансервацыі незавершанага аб'екта будаўніцтва, аб працягу тэрміну будаўніцтва аб'екта; д) зацвярджэнне складу прыёмачнай камісіі і акта прыёмкі аб'екта будаўніцтва ў эксплуатацыю; ўжываюць гарантыйны тэрмін не менш за пяць гадоў на прынятыя ў эксплуатацыю аб'екты і (або) будаўнічыя працы, за выключэннем:

а) тэхналагічнага, інжынернага, сантэхнічнага, электратэхнічнага і іншага абсталявання, матэрыялаў і вырабаў, выкарыстаных для будаўніцтва аб'ектаў (выканання будаўнічых работ), гарантыйны тэрмін на якія устанаўліваецца заканадаўствам цi вытворцам; 

б) работ па бягучым рамонце, пусканаладачных работ, гарантыйны тэрмін на якія устанаўліваецца не менш за два гады; рэзервуюць (у выпадку выбару такой формы забеспячэння абавязацельстваў) тэрмінам на два гады грашовыя сродкі на спецыяльным рахунку ў памеры 1,5 працэнта кошту выкананых на аб'ектах будаўніцтва жыллёвага, сацыяльна-культурнага, камунальна-бытавога прызначэння работ у мэтах ліквідацыі выніку будаўнічых, спецыяльных, мантажных работ неналежнага якасці; ажыццяўляюць знос невыкарыстоўваемых аб'ектаў па рашэнні мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў базавага тэрытарыяльнага ўзроўню, у якім вызначаецца неабходнасць распрацоўкі праектнай дакументацыі; вызначаюць па ўзгадненні з мясцовымі выканаўчымі і распарадчымі органамі базавага тэрытарыяльнага ўзроўню:

а) парадак, спосаб зносу невыкарыстоўваемай аб'екта, парадак абыходжання з матэрыяламі і адходамі, якія ўтвараюцца пры зносе невыкарыстоўваемай объекта23; 

б) парадак аднаўлення ўрадлівасці парушаных зямель і ўключэння іх у гаспадарчы абарот; не прымяняюць устаноўленыя заканадаўствам патрабаванні аб закупках тавараў (работ, паслуг) пры будаўніцтве ў выпадку ажыццяўлення закупак без прыцягнення поўнасцю або часткова сродкаў рэспубліканскага або мясцовых бюджэтаў, дзяржаўных пазабюджэтных фондаў, знешніх дзяржаўных пазык і знешніх пазык, прыцягнутых пад гарантыі Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, крэдытаў банкаў Рэспублікі Беларусь, прыцягнутых пад гарантыі Савета Міністраў Рэспублікі

________________ 

23 Уключаючы магчымасць іх перадачы насельніцтву, сялянскім (фермерскім) гаспадаркам і іншым арганізацыям, а таксама выкарыстання для рэкультывацыі кар'ераў, выканання работ па вертыкальнай планіроўцы парушаных зямель, у тым ліку ў месцы вытворчасці работ па зносе невыкарыстоўваемай аб'екта, для падсыпкі падстаў дарог, у якасці ізаляцыйных слаёў на аб'ектах захоўвання адходаў. Беларусь, аблвыканкамаў і Мінскага гарвыканкама, а таксама пры ажыццяўленні аварыйна-аднаўленчага рамонту капітальных пабудоў (будынкаў, збудаванняў); мае права без наяўнасці атэстата адпаведнасці, якi выдаецца ў парадку, устаноўленым Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь, ажыццяўляць распрацоўку прадпраектнай (Перадінвестыцыйная) дакументацыі; пры прыёмцы ў эксплуатацыю аб'екта, чаргі будаўніцтва, пускавога комплексу атрымліваюць заключэння дзяржаўных органаў і арганізацый выключна на прадмет адпаведнасці названых аб'ектаў будаўніцтва дазвольнай дакументацыі, праектнай дакументацыі, распрацаванай і зацверджанай з улікам устаноўленых заканадаўствам патрабаванняў да яе распрацоўцы і сцвярджэнні, у тым ліку патрабаванняў бяспекі і эксплуатацыйнай надзейнасці; 
4.5. пры ажыццяўленні транспартнай дзейнасці: выконваюць аўтамабільныя перавозкі без афармлення дарожных лістоў; ажыццяўляюць перавозку адходаў производства24 (пры наяўнасці таварна-транспартнай накладной) без афармлення суправаджальнага пашпарты перавозкі адходаў вытворчасцi; мае права дапускаць да выканання міжнародных аўтамабільных перавозак грузаў кіроўцаў, якія атрымалі права кіравання механічнымі транспартнымі сродкамі або саставамі транспартных сродкаў адпаведнай катэгорыі, незалежна ад стажу працы ў якасці кіроўцы транспартных сродкаў або складаў транспартных сродкаў адпаведнай катэгорыі; вырабляюць кантроль стану кіроўцаў механічных транспартных средств25 перад выездам у рэйс пры допуску да выканання міжнароднай аўтамабільнай перавозкі грузаў з выкарыстаннем прыбораў, прызначаных для вызначэння канцэнтрацыі пароў абсалютнага этылавага спірту ў выдыханым паветры, і экспрэс-тэстаў (тэст-палосак, экспрэс-пласцін), прызначаных для вызначэння наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў, іх аналагаў, таксічных і іншых адурманьваючых рэчываў, без правядзення Прадрэйсавыя і іншых медыцынскіх абследуе ований; 
4.6. у сферы рэкламнай дзейнасці: мае права не распрацоўваць праектную дакументацыю для размяшчэння сродку вонкавай рэкламы; 
атрымліваюць дазвол на размяшчэнне сродку вонкавай рэкламы, падаўжаюць дзеянне гэтага дазволу і пераафармляюць яго шляхам падачы заявы з прыкладаннем неабходных дакументаў у мясцовы выканаўчы i распарадчы орган па прынцыпе "адно акно". Тэрмін разгляду мясцовымі выканаўчымі і распарадчымі органамі заявы аб размяшчэнні сродку вонкавай рэкламы і прыняцця па ёй рашэння
________________
24 За выключэннем перавозкі небяспечных адходаў і грузаў, якая ажыццяўляецца з захаваннем міжнародных дагавораў Рэспублікі Беларусь. 
25 Кантроль стану вадзіцеляў механічных транспартных сродкаў вырабляецца на прадмет знаходжання ў стане алкагольнага ап'янення або ў стане, выкліканым ужываннем наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў, іх аналагаў, таксічных і іншых адурманьваючых рэчываў. не можа перавышаць пятнаццаці рабочых дзён, а ў выпадку, калі патрабуецца распрацоўка праекта прывязкі сродку вонкавай рэкламы да ўчастку мясцовасці і (або) падключэнне да інжынерных камунікацый, - трыццаці працоўных дзён. Тэрмін разгляду заявы аб працягу дзеяння дазволу на размяшчэнне сродку вонкавай рэкламы і яго пераафармленні не можа перавышаць пяці рабочых дзён. Адмова ў выдачы дазволу на размяшчэнне сродку вонкавай рэкламы, прадаўжэнні дзеяння гэтага дазволу і яго пераафармленні павінен быць заснаваны на патрабаваннях заканадаўства. Адмова ў выдачы адпаведнага дазволу, яго прадаўжэнні і пераафармленні можа быць абскарджаны ў вышэйстаячы дзяржаўны орган або суд; размяшчаюць вонкавую рэкламу і рэкламу на транспарце без ўзгаднення яе зместу з мясцовымі выканаўчымі і распарадчымі органамі, а таксама іншымі дзяржаўнымі органами26; мае права праводзіць рэкламныя мерапрыемствы ў маркетынгавых мэтах у аб'ектах грамадскага харчавання, ажыццяўляць бясплатнае (бязвыплатнае) распаўсюджванне піва і слабаалкагольных напояў у аб'ёме не больш за пяць літраў адной асобе ў якасці прызоў (падарункаў) пры правядзенні конкурсаў, гульняў, іншых гульнявых, рэкламных, культурных мерапрыемстваў у аб'ектах грамадскага харчавання.
 5. Вызначыць, што:
5.1. да 2020 года не дапускаецца павышэнне падатковых ставак і ўвядзенне новых падаткаў, збораў (пошлін) 27; 
5.2. з 1 студзеня 2018 г. суб'екты гаспадарання, якія займаюцца рознічным гандлем праз інтэрнэт-крама, якія аказваюць (якія прадстаўляюць) з дапамогай інфармацыйнага рэсурсу ў глабальнай камп'ютэрнай сетцы Інтэрнэт паслугі (права), звязаныя з размяшчэннем на рэсурсе інфармацыі пра суб'екта гандлю або аб продажы ім тавараў, якая змяшчае даменнае імя сайта інтэрнэт-крамы або адрасаванне (гіперспасылку) на яго, маюць права прымяняць спрошчаную сістэму падаткаабкладання ў парадку і на ўмовах, вызначаных кіраўніком 34 Падатковага кодэкса Рэспублікі Беларусь28; 
5.3. пры выплаце плацельшчыкам сум мытных плацяжоў, спецыяльных, антыдэмпінгавых і кампенсацыйных пошлін, ўтылізацыйнага збору, які спаганяецца мытнымі органамі, выплата пеняў, налічаных на такія сумы, ажыццяўляецца ў памеры, разлічаным у адпаведнасці
________________
26 За выключэннем рэкламы, звязанай са спецыфічнымі таварамі (працамі, паслугамі ). 
27 За выключэннем выпадкаў, калі адпаведныя абавязкі Рэспублікі Беларусь прадугледжаны міжнароднымі дамовамі, а таксама індэксацыі падатковых ставак, устаноўленых у беларускіх рублях, у мэтах іх адаптацыі да інфляцыйных працэсаў. 28 Незалежна ад палажэнняў падпункта
5.1.24 і абзаца трэцяга падпункта 5.1.4 пункта 5, абзаца трэцяга часткi першай пункта 61, пункта 7 артыкула 286 Падатковага кодэкса Рэспублікі Беларусь. з пунктам 4 артыкула 52 Падатковага кодэкса Рэспублікі Беларусь, зменшаным у два раза29; 
5.4. спагнанне з суб'ектаў гаспадарання падаткаў, збораў (пошлін) і іншых абавязковых плацяжоў у бюджэт, дзяржаўныя пазабюджэтныя фонды не адбываецца, калi патрабаванне аб іх выплаце не прад'яўлена на працягу пяці гадоў з дня заканчэння тэрміну выплаты, за выключэннем выпадкаў, калі правяраемы перыяд у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі перавышае пяць гадоў і пры прадстаўленні суб'ектамі гаспадарання падатковых дэкларацый з унесенымі зменамі і (або) дапаўненнямі; 
5.5. якая падлягае выплаце нарастаючым вынікам сума падатку, збору вылічаецца па выніках падатковага перыяду з улікам устаноўленых фактаў нявыплаты і залішняй выплаты сумы падатку, збору ў справаздачных перыядах незалежна ад заканчэння трохгадовага тэрміну з дня такой выплаты. Пры гэтым пені налічваюцца за дадзены падатковы перыяд з улікам устаноўленых падатковым заканадаўствам тэрмінаў выплаты сум падатку, збору, а таксама фактаў залішне выплачаных у бюджэт сум падатку, збору; 
5.6. ўласнік маёмасці юрыдычнай асобы, прызнанага эканамічна неплацежаздольным (банкрутам), яго заснавальнікі (удзельнікі) ці іншыя асобы, у тым ліку кіраўнік юрыдычнай асобы, якія маюць права даваць абавязковыя для гэтай юрыдычнай асобы ўказаннi або магчымасць iншым чынам вызначаць яго дзеянні, нясуць субсiдыярную адказнасць пры недастатковасці маёмасці юрыдычнай асобы толькі ў выпадку, калі эканамічная неплацежаздольнасць (банкруцтва) юрыдычнай асобы была выкліканая вінаватымі (наўмыснымі) дзеяннямі такіх асоб; 
5.7. суб'екты гаспадарання маюць права выкарыстоўваць працу замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія не маюць дазвол на пастаяннае пражыванне ў Рэспубліцы Беларусь, якія з'яўляюцца пераможцамі (лаўрэатамі) нацыянальных (міжнародных) конкурсаў, адзначаных ўзнагародамі ў сферы іх прафесійнай дзейнасці, без атрымання дазволу на прыцягненне ў Рэспубліку Беларусь замежнай рабочай сілы і спецыяльнага дазволу на права займацца працоўнай дзейнасцю ў Рэспубліцы Беларусь у дачыненні да згаданых замежных грамадзян і асоб без грама анства; 
5.8. суб'екты гаспадарання маюць права пры распрацоўцы тэхнічных умоў на прадукцыю (работы, паслугі) 30: самастойна вызначаць тэрмін дзеяння распрацаваных імі тэхнічных умоў (змяненняў у іх) на прадукцыю (работы, паслугі); 
_________________
29 Палажэння падпункта 5.3 пункта 5 прымяняюцца пры ўмове, што выплата плацельшчыкам вырабляецца да прыняцця мытнымі органамі рашэння аб спагнаннi сум мытных плацяжоў, спецыяльных, антыдэмпінгавых і кампенсацыйных пошлін, ўтылізацыйнага збору або рашэння па акце мытнай праверкі або да заканчэння дзесяці рабочых дзён з дня атрымання плацельшчыкам названых рашэнняў. 
30 Палажэння падпункта 5.8 пункта 5 не распаўсюджваюцца на распрацоўку тэхнічных умоў (змяненняў у іх) на прадукцыю (работы, паслугі), якія змяшчаюць звесткі, што складаюць дзяржаўныя сакрэты, альбо службовую інфармацыю абмежаванага распаўсюджвання. ня ўзгадняць з дзяржаўнымі органамі тэхнічныя ўмовы (змены ў іх) на прадукцыю (работы, паслугі); 5.9. суб'екты гаспадарання маюць права выкарыстоўваць для ацэнкі адпаведнасці і атрымання дазваленчых дакументаў пратаколы выпрабаванняў і іншыя дакументы пра выпрабаванні, выдадзеныя выпрабавальнымі лабараторыямі (цэнтрамі), акрэдытаванымі ў Нацыянальнай сістэме акрэдытацыі Рэспублікі Беларусь, незалежна ад іх ведамаснай падпарадкаванасці; 
5.10. эксплуатуюць арганізацыі абавязаныя на працягу трох месяцаў з даты прыёмкі ў эксплуатацыю аб'ектаў, завершаных будаўніцтвам, але не зарэгістраваных ва ўстаноўленым парадку ў якасці аб'ектаў нерухомай маёмасці, аб'ектаў інжынернай, транспартнай і сацыяльнай інфраструктуры і іх добраўпарадкавання, прыняць іх бязвыплатна ў дзяржаўную ўласнасць і звярнуцца за дзяржаўнай рэгістрацыяй у дачыненні да гэтых аб'ектаў. Рашэнне аб прыёмцы такіх аб'ектаў бязвыплатна ў дзяржаўную ўласнасць прымаецца на падставе акта аб перадачы выдаткаў і дакументаў, якія пацвярджаюць завяршэнне іх будаўніцтва і адпаведнасць праектнай дакументацыі, без наяўнасці дакументаў, якія сведчаць дзяржаўную рэгістрацыю іх стварэння. Выдаткі, вырабленыя заказчыкам, забудоўшчыкам, дольшчыкам пры ўзвядзенні (кампенсацыі ўзвядзення) такіх аб'ектаў, ўключаюцца ў склад пазарэалізацыйных расходаў, што ўлічваюцца пры падаткаабкладанні прыбытку заказчыка, забудоўшчыка, дольшчыка, у тым ліку шляхам пераносу страт на будучыя перыяды. Кошт бязвыплатна выкананых работ (аказаных паслуг, перададзеных тавараў) пры рэканструкцыі, рамонце (кампенсацыі рэканструкцыі, рамонту) аб'ектаў інжынернай і транспартнай інфраструктуры, якія знаходзяцца ва ўласнасці дзяржавы, у сувязі з ўзвядзеннем аб'ектаў будаўніцтва ўключаецца заказчыкамі, забудоўшчыкамі, дольшчыкамі ў склад пазарэалізацыйных выдаткаў. Такія выдаткі падлягаюць уліку пры падаткаабкладанні прыбытку, у тым ліку шляхам пераносу страт на будучыя перыяды. Кошт бязвыплатна атрыманых тавараў (работ, паслуг) эксплуатацыйнымi арганiзацыямi, у якіх на праве гаспадарчага вядзення знаходзяцца названыя аб'екты, не ўключаецца ў склад пазарэалізацыйных даходаў, якія ўлічваюцца пры падаткаабкладанні прыбытку; 
5.11. прыняцце рашэння аб магчымасці змены прызначэння аб'ектаў нерухомай имущества31 без правядзення будаўніча-мантажных работ, а таксама рашэння аб змене мэтавага прызначэння зямельных участкаў, на якіх такія аб'екты размешчаны, ажыццяўляецца мясцовымі
___________________
31 Для мэт гэтага Дэкрэта пад аб'ектамі нерухомай маёмасці разумеюцца належаць суб'ектам гаспадарання на праве уласнасці, iншым рэчавым праве або на падставе грамадзянска-прававога дагавора капітальныя пабудовы (будынкі, збудаванні), ізаляваныя па замене (за выключэннем жылых памяшканняў). выканаўчымі і распарадчымі органамі па заяве суб'екта гаспадарання ў рамках выканання адной адміністрацыйнай працэдуры. Пры гэтым суб'екты гаспадарання маюць права звярнуцца за зменай прызначэння аб'ектаў нерухомай маёмасці, якія належаць ім на падставе грамадзянска-прававога дагавора, толькі пры ўмове атрымання пісьмовай згоды уласнікаў такіх аб'ектаў. Тэрмін ажыццяўлення гэтай адміністрацыйнай працэдуры не павінен перавышаць пятнаццаці каляндарных дзён з даты падачы заявы суб'екта гаспадарання; 5.12. суб'екты гаспадарання маюць права выкарыстоўваць для размяшчэння вытворчых, гандлёвых аб'ектаў, аб'ектаў грамадскага харчавання, аб'ектаў бытавога абслугоўвання, офісных памяшканняў аб'екты нерухомай маёмасці: не адпавядаюць патрабаванням да іх праектаванню і будаўніцтву, прадугледжаных тэхнічнымі нарматыўнымі прававымі актамі, калі на дату ўводу ў эксплуатацыю такія аб'екты нерухомай маёмасці адпавядалі заяўленым патрабаванням; па прызначэнні, выдатнаму ад прызначэння, названага ў дакументах Адзінага дзяржаўнага рэгістра нерухомай маёмасці, правоў на яе і здзелак з ним32, калі пры гэтым не парушаюцца правы і законныя інтарэсы грамадзян і іншых суб'ектаў гаспадарання. Пры гэтым у нежылых памяшканнях жылых дамоў не дапускаецца размяшчэнне аб'ектаў, прадугледжаных у частцы першай пункта 9 артыкула 21 Жыллёвага кодэкса Рэспублікі Беларусь; 
5.13. плата за праезд па платных аўтамабільных дарогах не спаганяецца ў дачыненні да набытых суб'ектамі гаспадарання ва ўласнасць і ўвозяцца на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь сваім ходам транспартных сродкаў з часовымі (транзітнымі) рэгістрацыйнымі знакамі, выдадзенымі ў замежнай дзяржаве. Выплачаныя сумы вяртаюцца па заяве суб'екта гаспадарання, накіраванаму ў пісьмовай або электроннай форме дзяржаўнай установе "Белаўтастрада"; 
5.14. пры ажыццяўленні эканамічнай дзейнасці, уключанай у пералік, суб'екты гаспадарання вправе33: ня распрацоўваць індывідуальныя тэхналагічныя нарматывы водакарыстання, калі яны ажыццяўляюць водакарыстанне (водаспажыванне і водаадвядзенне) толькі з дапамогай сістэм водазабеспячэння і каналізацыі населеных пунктаў; 
__________________
32 За выключэннем выпадкаў, калі для такога выкарыстання патрабуецца правядзенне будаўніча-мантажных работ па рэканструкцыі аб'екта нерухомай маёмасці. 33 Палажэння абзацаў другога, трэцяга і пятага падпункта 5.14 пункта 5 прымяняюцца толькі ў дачыненні да індывідуальных прадпрымальнікаў і мікраарганізацый. не праводзіць лакальны маніторынг навакольнага асяроддзя, аб'ектамі якога з'яўляюцца павярхоўныя, падземныя і сцёкавыя воды, а таксама выкіды забруджвальных рэчываў у атмасфернае паветра; ня распрацоўваць праекты нарматываў дапушчальных выкідаў забруджвальных рэчываў у атмасфернае паветра і не атрымліваць дазвол на выкіды забруджвальных рэчываў у атмасфернае паветра або комплекснае прыродаахоўнае дазвол, калі паводле акту інвентарызацыі выкідаў забруджвальных рэчываў у атмасфернае паветра сумарныя валавыя выкіды складаюць тры тоны і менш у год або валавыя выкіды забруджвальных рэчываў 1-га класа небяспекі складаюць дзесяць кілаграмаў і менш у год; не прызначаць службовых (ўпаўнаважаных) асоб, адказных за абыходжанне з адходамі, ня распрацоўваць (не сцвярджаць) інструкцыі па абыходжанні з адходамі вытворчасці і нарматывы іх адукацыі, а таксама не весці ўлік адходаў і не праводзіць іх інвентарызацыю. 
6. Непрыняцце кіраўніком юрыдычнай асобы неабходных мер па належнай арганізацыі дзейнасці гэтай юрыдычнай асобы ў адпаведнасцi з устаноўленымi заканадаўствам патрабаваннямі, што пацягнула прычыненне шкоды дзяржаўным або грамадскім інтарэсам, навакольнага асяроддзі, жыцця, здароўю, правам і законным інтарэсам грамадзян, калі ў гэтым дзеі няма складу іншага адміністрацыйнага правапарушэння або складу злачынства, цягне накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да двухсот базавых велічынь. Даць права складаць пратаколы аб адміністрацыйным правапарушэнні, прадугледжаным у частцы першай гэтага пункта, службовым асобам (у межах іх кампетэнцыі), пералічаных у артыкуле 3.30 Працэсуальна-выканаўчага кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях, а разглядаць справы - раённаму (гарадскому) суду. 
7. Унесці ў Дэкрэт Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 16 студзеня 2009 г. № 1 "Аб дзяржаўнай рэгістрацыі і ліквідацыі (спыненні дзейнасці) суб'ектаў гаспадарання" змены згодна з дадаткам. 
8. Нарматыўныя прававыя акты да прывядзення іх у адпаведнасць з гэтым Дэкрэтам дзейнічаюць у частцы, яму не супярэчыць. 
9. Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь:
9.1. у трохмесячны тэрмін забяспечыць: распрацоўку і размяшчэнне на адзіным партале электронных паслуг і сайце дзяржаўнай установы "Нацыянальнае агенцтва інвестыцый і прыватызацыі" ў глабальнай кампутарнай сеткі Інтэрнэт метадычных рэкамендацый па ажыццяўленню суб'ектамі гаспадарання найбольш распаўсюджаных відаў эканамічнай дзейнасці для малога і сярэдняга прадпрымальніцтва; 
аптымізацыю (скарачэнне) пераліку аб'ектаў абавязковага пацвярджэння адпаведнасці Нацыянальнай сістэмы пацвярджэння адпаведнасці Рэспублікі Беларусь; скарачэнне відаў архітэктурнай, горадабудаўнічай і будаўнічай дзейнасці (іх складнікаў), якія ажыццяўляюцца суб'ектамі гаспадарання пры наяўнасці атэстатаў адпаведнасці; карэкціроўку абавязковых для выканання патрабаванняў тэхнічных нарматыўных прававых актаў у частцы перыядычнасці і аб'ёму кантролю ўпаўнаважанымі арганізацыямі прадукцыі ў працэсе яе вытворчасці; 
9.2. у шасцімесячны тэрмін: унесці на разгляд Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь: праект указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, які прадугледжвае зацвярджэнне адзінага пераліку адміністрацыйных працэдур, што ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі ў адносінах да суб'ектаў гаспадарання; прапановы:
а) аб зніжэнні падатковай нагрузкі на суб'екты гаспадарання ў сувязі са стварэннем імі новых працоўных месцаў, ажыццяўленнем эканамічнай дзейнасці на тэрыторыі малых гарадскіх паселішчаў і сельскай мясцовасці, рэінвесціраваннем прыбылі ў развіццё вытворчасці, а таксама аб спрашчэнні падатковага адміністравання; 
б) аб замацаваннi магчымасці выплаты падаткаў у замежнай валюце плацельшчыкамі, якія знаходзяцца альбо ажыццяўляюць дзейнасць за межамі Рэспублікі Беларусь; 
в) аб замацаваннi магчымасці атрымання заказчыкам (забудоўшчыкам) у складзе дазвольнай дакументацыі на будаўніцтва аб'екта дакумента, які ўключае вычарпальны пералік тэхнічных патрабаванняў органаў, якія ажыццяўляюць наглядную дзейнасць пры будаўніцтве аб'ектаў, прыёмцы аб'ектаў будаўніцтва ў эксплуатацыю і пры эксплуатацыі аб'ектаў; 
г) аб аптымізацыі аб'ектаў і правілаў правядзення дзяржаўнай экспертызы праектнай дакументацыі і дзяржаўных санітарна-гігіенічнай і экалагічнай экспертыз праектнай дакументацыі на будаўніцтва аб'ектаў аж да ўкаранення адзінай комплекснай дзяржаўнай будаўнічай экспертызы праектнай дакументацыі; 
д) аб укараненні адзінай адміністрацыйнай працэдуры, якая дазваляе заказчыкам пры прыёмцы аб'ектаў будаўніцтва ў эксплуатацыю атрымаць адно заключэнне па аб'екце будаўніцтва, якое замяняе шматлікія заключэння органаў дзяржаўнага нагляду; 
е) аб замацаваннi магчымасці перадачы ў заклад будуецца аб'екта адначасова з правамі на зямельны ўчастак, на якім такі аб'ект размешчаны; сумесна з абласнымі і Мінскім гарадскім выканаўчымі камітэтамі вызначыць адзіныя правілы ўказанні найменняў (прызначэнняў) аб'ектаў будаўніцтва, якія выкарыстоўваюцца пры выдачы дазвольнай дакументацыі, забяспечыўшы ўзбуйненне іх функцыянальнай дэталізацыі; прыняць іншыя меры па рэалізацыі гэтага Дэкрэта; 
9.3. да 1 студзеня 2020 г. забяспечыць распрацоўку, правядзенне публічнага абмеркавання і ўнясенне ў Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь праекта Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб архітэктурнай, горадабудаўнічай і будаўнічай дзейнасці. Прадугледзець у гэтым праекце мерапрыемствы па далейшым удасканаленні і спрашчэнні патрабаванняў да архітэктурнай, горадабудаўнічай і будаўнічай дзейнасці, мінімізацыю адміністрацыйных працэдур і ўмяшання дзяржаўных органаў у будаўнічую дзейнасць, а таксама: абагульненне і актуалізацыю нарматыўных прававых актаў у галіне архітэктурнай, горадабудаўнічай і будаўнічай дзейнасці; далейшае скарачэнне, ўпарадкаванне і кансалідацыю патрабаванняў тэхнічных нарматыўных прававых актаў (уключаючы супрацьпажарныя, санітарныя і прыродаахоўныя патрабаванні) да будаўніцтва аб'ектаў; павышэнне адказнасці распрацоўшчыкаў праектнай дакументацыі, асоб і арганізацый, якія ажыццяўляюць тэхнічны нагляд, і іншых суб'ектаў за выкананне сваіх функцый у працэсе ажыццяўлення будаўнічай дзейнасці; 
9.4. пры падрыхтоўцы праектаў (унясенні змяненняў) тэхнічных рэгламентаў Рэспублікі Беларусь, Мытнага саюза і Еўразійскага эканамічнага саюза прадугледжваць (ініцыяваць ўключэнне) права суб'екта гаспадарання замяніць дэклараванне адпаведнасці правядзеннем абавязковай сертыфікацыі;
9.5. забяспечваць правядзенне шырокай інфармацыйна-растлумачальнай работы па пытаннях прымянення гэтага Дэкрэта. 
10. Дзяржаўнаму камітэту па стандартызацыі ў трохмесячны тэрмін вызначыць агульныя становішча ў сферы пацверджання адпаведнасці прадукцыі, якія забяспечваюць аптымізацыю працэдур пацвярджэння адпаведнасці, парадку правядзення перыядычнай ацэнкі сертыфікаванага аб'екта, з улікам міжнародных абавязацельстваў Рэспублікі Беларусь і патрабаванняў міжнародных стандартаў. 
11. Нацыянальнаму цэнтру заканадаўства і прававых даследаванняў сумесна з Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь пры распрацоўцы ў адпаведнасці з планам падрыхтоўкі законапраектаў на 2017 г. праекта закона аб унясенні змяненняў у Крымінальны кодэкс Рэспублікі Беларусь забяспечыць карэкціроўку мер крымінальнай адказнасці, прадугледзеўшы: максімальны адмову ад прызначэння пакарання ў выглядзе пазбаўлення волі за ўчыненне эканамічных злачынстваў; пераклад асобных складаў эканамічных злачынстваў з катэгорый цяжкiх або менш цяжкіх ў катэгорыі менш цяжкіх або не ўяўляюць вялікай грамадскай небяспекі адпаведна з улікам аб'ектыўнай грамадскай небяспекі здзяйснення такіх злачынстваў; мінімізацыю колькасці дзей з фармальнымі складамі; максімальны адмова ад разгляду ў дачыненні да эканамічных злачынстваў такога абставіны, як "здзяйсненне злачынства групай асоб або арганізаванай групай», у якасці які кваліфікуе прыкметы, што прыводзіць да павышаную крымінальную адказнасць; павелічэнне буйнога і асабліва буйнога памераў шкоды, што прыводзіць да больш строгую адказнасць; выключэнне выкарыстання неадназначных і ацэначных азначэнняў ў рамках крымінальнага заканадаўства. 
12. Гэты Дэкрэт уступае ў сілу ў наступным парадку: пункты 1, 2, падпункты 3.1 - 3.3, частка першая падпункта 3.4, падпункты 3.5 - 3.11 пункта 3, пункт 4, падпункты 5.1, 5.3 - 5.14 пункта 5, пункты 6 - 8 - праз тры месяцы пасля афіцыйнага апублікавання гэтага Дэкрэта; частка другая падпункта 3.4 пункта 3 - пасля ўступлення ў сілу ўказа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб зацвярджэнні адзінага пераліку адміністрацыйных працэдур, што ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі ў адносінах да суб'ектаў гаспадарання; абзацы чацвёрты і шаснаццаты дадатка да гэтага Дэкрэта - з 23 ліпеня 2018 г .; іншыя палажэньні гэтага Дэкрэта і сапраўдны пункт - пасля афіцыйнага апублікавання гэтага Дэкрэта. Пункт 6 гэтага Дэкрэта дзейнічае да ўступлення ў сілу закона Рэспублікі Беларусь аб унясенні адпаведных змяненняў і дапаўненняў у Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях і Працэсуальна-выканаўчы кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях. 
13. Гэты Дэкрэт з'яўляецца часовым і згодна з часткай трэцяй артыкула 101 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь прадстаўляецца на разгляд Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь                                                                                                          А.Лукашэнка

 

Уважаемые жители Пружанского района!

В соответствии с Правилами благоустройства и содержания населённых пунктов, утверждённых постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 № 1087, ежегодно (весной и осенью) организовывается проведение месячников и субботников по санитарной очистке и уборке территорий.

Наведение порядка на земле, приведение территорий района в надлежащее санитарное состояние, их благоустройство является одной из наиболее важных задач, для решения которых ежегодно целенаправленно ведётся определенная организационная и практическая работа.

Пружанским  райисполкомом принято решение от 01.10.2018 № 1829 «О проведении месячника по благоустройству»  в  период  с 1 октября по 1 ноября.

Месячник по благоустройству важен не только для населенных пунктов, но и для всего района в целом. Всегда приятно видеть чистые улицы, ухоженные цветники, благоустроенные парки, придомовые территории.

В ходе проведения месячника руководителям предприятий и организаций необходимо организовать работу по обустройству, эстетическому оформлению подведомственных и прилегающих территорий, обеспечить озеленение территорий населенных пунктов путем посадки деревьев и кустарников, благоустройство территорий парков и скверов, улиц,  сбор и удаление лома черных и цветных металлов в пункты приёма, а также ликвидацию не санкционированно размещенных строительных и иных отходов, провести работу по ликвидации несанкционированных свалок, обеспечив регулярную уборку и вывоз коммунальных отходов.

Порядок и чистота  населенных пунктов   нашего района  зависят не только от работы специализированных служб, но и от каждого жителя, в части приведения в надлежащее санитарное состояние собственной территории  домовладения и прилегающей территории.

Каждый гражданин должен осознавать свою ответственность за обеспечение комфортной среды жизнедеятельности и принимать активное участие в обеспечении порядка на территориях населенных пунктов, индивидуальных дворовых территориях, поддержании в надлежащем состоянии внешнего вида зданий и сооружений, предприятий и  мест общественного пользования.

Благоустройство и санитарная очистка обеспечивают здоровую и безопасную жизнь, как для отдельного человека, так и для всего населения района. Общими силами мы сможем сделать наши города и сельские населенные пункты не только уютными и красивыми, но и постоянно поддерживать их в этом состоянии, сохраняя имидж привлекательного, чистого и максимально комфортного региона.

Призываем всех руководителей предприятий, организаций, учреждений, собственников индивидуальных домовладений, гаражей, зданий и сооружений, членов жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников, гаражных и садоводческих кооперативов, индивидуальных предпринимателей и всех граждан Пружанского района принять активное участие в наведении должного порядка на земле.

 

 

  1. Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией»
  2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 декабря 2011 г. № 1732 «Об утверждении Типового положения о комиссии по противодействию коррупции»
  3. План мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений (преступлений) в государственном учреждении «Пружанский районный центр гигиены и эпидемиологии» на 2021 год
  4. План работы комиссии по противодействию коррупции в государственном учреждении «Пружанский районный центр гигиены и эпидемиологии» на 2021 год
  5. Состав комиссии по противодействию коррупции в государственном учреждении «Пружанский районный центр гигиены и эпидемиологии»
  6. Положение о комиссии по противодействию коррупции  в государственном учреждении «Пружанский районный центр гигиены и эпидемиологии»
  7. Положение об урегулировании конфликта интересов между работниками и государственным учреждением «Пружанский районный центр гигиены и эпидемиологии» 
  8. Повестка заседания комиссии по противодействию коррупции.

 

It works on declarative principle

"One window"

Preliminary consultation, the reception of documents on administrative procedures and services, not an administrative procedure is carried out in the Cabinet № 27,28

(administrative building 2nd floor)

Mode of operation:
from 8.00 to 20.00
responsible:
cab. №27 Rubtsov NA - Physician Assistant-Hygienist (tel. 9-34-11)
Myaleshka M.I.- physician assistant hygienist
cab. №28 Kniga SI secretary-typist (tel. 05.09.62)
Kosovich VS-legal counsel

Переключатель версий

Вышестоящая организация

ocgie

Коронавирус 2019

 

Цели устойчивого развития в Беларуси

sdg

Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг

Пружаны - здоровый город

Телефон доверия

0015 017

http://mir.pravo.by/

Телефоны для обращения граждан

guzo